Vizyon / Misyon

VİZYON

  • İnternet destekli öğretimde dünya standartlarına uygun ders içeriklerini sunan,
  • Uzaktan Eğitim alanında rekabetçi ortamı yaratan ve bu ortamda liderlik yapabilen
  • İnternet destekli öğretimde son teknolojileri kullanan
  • Uzaktan eğitimde sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan  uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

 

MİSYON

Ülkemizde ve dünyada Uzaktan Eğitim alanındaki ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek internet destekli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir şekilde oluşturmak, bu alanda yeni projeler ortaya atmak ve geliştirmek, eğitimde kaliteyi ön planda tutmak, aynı zamanda yenilikçi, rekabetçi, araştırmalara açık bir merkez olmak.