ORTAK SINAV YÖNERGESİ

06 Kas

“ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ”  ve  “TÜRK DİLİ”  DERSLERİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ

1. Türk Dili ve Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi derslerinin ortak sınavları aynı gün, aynı saatte “tek oturumda” yapılacaktır. Soru kâğıdının bir yüzü “Türk Dili” dersine, diğer yüzü de “Atatürk İlkleri ve İnkılâp Tarihi” dersine aittir.

2. Sınav değerlendirmesinde optik forma işaretlenen cevaplar esas alınacaktır. Optik formda kodlama yapılırken siyah yumuşak uçlu kursun kalem kullanılmalıdır. 

3. Soru kâğıdı grupları optik formda “Kitapçık Türü” yazan yere kodlanmalıdır.

4. Optik form ve sınav soru kâğıdındaki “öğrenci bilgileri” eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır.

5. Optik formdaki tüm kodlamalardan öğrenciler sorumludur. Optik formda;

a) Kitapçık türünün kodlanmaması ya da yanlış kodlanması,

b) Türk Dili dersine ait cevapların Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersine ait cevap sütununa kodlanması ya da Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersine ait cevapların Türk Dili dersine ait cevap sütununa kodlanması,

c) TC Kimlik Numarasının kodlanmaması ya da yanlış kodlanması

durumlarında öğrencilerin optik formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Her iki dersi alan öğrenciler için her oturumda sınav süresi 45 dakikadır. Adı geçen derslerden sadece birini alan öğrencilerin sınav süresi 25 dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra sınav salonuna hiçbir öğrenci alınmayacak olup ilk 15 dakikadan önce de sınav salonundan hiçbir öğrenci çıkamayacaktır.

7. Öğrenciler kendilerine duyurulan sınav saatinde/salonunda sınava girmekle yükümlüdürler. Program dışında bir saatte sınava girmek isteyen öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

8. Sınav soruları çoktan seçmeli/test olarak hazırlanmıştır. Her iki ders için 20’şer adet soru vardır. Her bir soru beşer puan değerindedir.

9. Yanlış cevaplar, doğru cevapların puanını götürmeyecektir.

10. Vize sınavına yalnızca 1. hafta-7. haftaların konuları dâhildir.

11. AİİT ve Türk Dili dersleri sınav not değerlendirmesi: VİZE %40, FİNAL %60 şeklinde olacaktır.

12. Öğrenciler, “Sınav Tutanak Listesi”ne tükenmez kalemle imza atacaktır.

13. Sınava gelirken öğrencilerin kimliklerini yanında getirmeleri zorunludur. Kimlikler sınav süresince öğrenci masalarının üstünde bulundurulmalıdır.

14. Sınav esnasında cep telefonları kapalı tutulacaktır.

15. Sınava dair herhangi bir evrakın fotoğrafının çekilmesi, sınav evrakının sınav salonunun dışına çıkarılması gibi teşebbüsler suçtur; bu suça teşebbüs eden öğrenciler disiplin yönetmeliğine uygun olarak cezalandırılacaktır.

16. Sınavın sağlıklı olarak yürütülebilmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kişilerin yukarıda geçen kurallara uyması gerekmektedir.

NOT: Temel Bilgi Teknolojileri Dersini alan öğrenciler için bu derse ait soru kâğıdı ayrıca dağıtılacaktır. Temel Bilgi Teknolojileri Dersini alan öğrenciler için 25 dakika ek süre verilecek olup, soruların cevapları Atatürk İlke ve İnkılapları ve Türk Dili sınavlarında kullanılan optik formda yer alan, Bilgi Teknolojileri Dersi için ayrılan alana kodlanacaktır.