Uyarılar

29 Ara

UYARILAR !!

3-4 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Türk Dili I-AİİT I derslerinin dönem sonu sınavında öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlardan bazıları şöyledir:

1. Ders Notu:  Türk Dili dersi için bu sınav, 20 Kasım 2017 tarihinden itibaren yayınlanan son altı haftanın konularını kapsayacaktır; ara sınav konuları bu sınava dâhil değildir! Ancak AİİT dersi için böyle bir ayrım yoktur; güz döneminde ele alınan her konu bu sınava dâhildir!

2. Kalem: Optik formlarda hiçbir surette tükenmez kalem kullanılmamalıdır! Koyu renkte karalamalar yapacak yumuşak uçlu kurşun kalemler kullanılmalıdır!

3. Sütunlar: Optik formda Türk Dili ve AİİT sorularının cevaplanacağı sütunlar ayrıdır. Türk Dili soruları AİİT sütununa veya AİİT soruları Türk Dili sütununa işaretlenmemelidir!

4. Gruplar: Her iki ders için de A ve B diye iki farklı soru grubu oluşturulmuştur. Sınav kâğıdında bir dersin A, diğer dersin B grubundan olmadığına dikkat edilmelidir! Bu şekilde bir baskı hatası var ise gözetmenden (her iki yüzü de A veya her iki yüzü B olan) yeni bir soru kâğıdı istenmelidir! Sınav kâğıdında yazan grubun optik formda ilgili bölüme işaretlenmesi unutulmamalıdır!

5. Kişisel Bilgiler: Hem soru kâğıdında hem de optik formda ilgili yerlere ad-soyad, T.C. kimlik no, öğrenci no, bölüm, okul bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir!

6. Süre: Her iki dersten sorumlu öğrenciler için sınav süresi 45 dakika iken tek dersten sorumlu olanların sınav süresi 25 dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra sınav salonuna hiçbir öğrenci alınmayacak olup ilk 15 dakikadan önce de sınav salonundan hiçbir öğrenci çıkamayacaktır!

Ayrıca bk.: Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi sınavları ortak yönergesi:

https://uzem.duzce.edu.tr/Dokumanlar/uzem/Dosyalar/Türk Dili I ve AİİT I DERSİ VİZE SINAVI ORTAK YÖNERGESİ.pdf

 

!! Yukarıda sıralanan kuralların ihlâli durumunda sınav notları düşük, 0 veya “Girmedi” olarak değerlendirildiğinde yapılacak olan hiçbir itiraz kabul görmeyecektir!