Hassas Görevler

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

HASSAS GÖREVLER

     Alt Birimi : Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)

Hassas Görevler

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim yada kuruluşlara gönderilmesi

Orta

İdarenin itibar kaybı,sunulan hizmetin aksaması, zaman kaybı

İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması.

Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların takibi ve uygulanması

Yüksek

Hatalı işlemlerden doğan hak kayıpları, kaynak isrefı, soruşturma ve cezai yaptırımlarla karşılaşılması

İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının
sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun sağlanması

Akademik ve İdari Personelin her türlü izin işlemleri

Yüksek

Görevlerin aksamaması ve devamlılığın sağlanmaması

İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması.

Merkez internet sayfasının güncellenmesi, duyuruların yayınlanması

Orta

Web sayfasında yanlış bilgilerin yayınlanması, idarenin itibar kaybı riski

WEB sayfasında gerekli güncellemelerin kontrolünün 15 günde bir yapılması

Teknik personel

Yüksek

Üniversiteki tüm akademik birimlerde zorunlu olarak okutulan Türk Dili I-II ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesinde kesinti olur.  Eğitim-öğretim faaliyetleri bu dersler için durur.

UZEM altına tam zamanlı bir uzmanın alnıması zorunludur.

Teknik yazılımlar

Orta

Teknik yazılımlarda güncellemeler ve iyileştirmelerin yapılmaması durumuda sanal sınıf uygulamalarında aydı anda eş zamanlı uzaktan eğitim ile ders verebilecek öğretmen sayısı sadece 5'de tutulabilir.            1) Bu da aynı anda verilebilecek sanal sınıf sayısının sınırlı olmasına neden olacaktır.                                                                                                             2) Bu durum daha fazla uzaktan eğitim yolulya yeni programların açılmasını ve özel sektörden gelen yeni eğitim programlarının açılmasını engeller.                                                                                                                 3) Bu durum üniversitemiz enstitülerinde uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans dersleri ve doktora tez izleme kurullarının yapılması engellenir.

Sanal sınıf uygulamalarında aydı anda eş zamanlı uzaktan eğitim ile ders verebilecek öğretmen kayıt sayısının arttırılması gerekir. Bunun için UZEM'e bütçenin ayrılması zorunludur.

Laboratuvarlar

Orta

Uzaktan eğitimin verildiği uygun şartların sağlanamaması ve buna bağlı olarak uzaktan eğitimde istenen eğitim kalitesinin sağlanamaması.

Uygun olan laboratuvarların kurulması ve gerekli olan cihazların alımı için UZEM'e gerekli bütçenin ayrılması gerekmektedir.

Ofis

Orta

İdari süreçlerin yürütülememesine neden olur. Mevcut durum itibariyle UZEM'e ait hiç ofis bulunmamaktadır.

Teknik ve idari personelin ofis olarak kullanabileceği tam donanımlı ofis ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.

*Risk Düzeyi Düşük,Orta ve Yüksek olarak belirtilecektir.

HazırlayanOnaylayan

Arzu Coşkun AVCIDr. Öğr. Ü. Arafat ŞENTÜRK
UZEM Müdürü