Türk Dili - II

Sisteme giriş için tıklayınız.

BOLOGNA FORMU


ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM

DERS BİLGİLERİ

Adı

Kodu

Dili

Türü Zorunlu/  Seçmeli

Yarıyılı

T+U Saati

Kredisi

AKTS

TÜRK DİLİ II


Türkçe

Zorunlu

 II

2+0

2

3


Ön Koşul Dersleri

Türk Dili I


Ders Sorumluları

Okt. Çiğdem SÜTCÜ

Ders Sorumlu Yardımcıları

-


Dersin Amacı

Türkçenin şekil bilgisini kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak, cümlenin öğelerini ve çeşitlerini kavratmak, anlatım bozukluğu yapmadan yazma ve konuşma becerisini kazandırmak, topluluk önünde sunum yapabilme ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.


Dersin Öğrenme Çıktıları

  1. Türkçenin şekil yapısını bilir, imlâ-noktalama işaretlerini yerinde kullanır.
  2. Kitap okuma alışkanlığını kazanır, günlük gazete ve diğer süreli yayınları takip eder.
  3. Türkçeyi doğru, güzel ve başarılı bir üslupla konuşur, kendini ifade edebilme yeteneği sahip olur.
  4. Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olur, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilir, etkili iletişimi kullanır.
  5. Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığına sahip olur.
  6. İnternet ve bilgisayar terimlerini bilir.
  7. Çevresinde sık olarak kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bilir.
  8. Yazacağı akademik tezlerde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Türk dilini tez yazım kuralları çerçevesinde kullanır.
  9. Edebî ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisi kazanır.


                                                                        DERS PLANI

Hafta

Ön Hazırlık

Konular/Uygulamalar

Metot

1

Yazım Kuralları

Düzeltme işareti, “de”nin yazımı, “ki”nin yazımı, “bazı eklerin yazıma, soru ekinin yazımı, mastarların yazımı, sayıların yazımı.

Anlatım

2

Yazım Kuralları

Büyük harflerin, birleşik kelimelerin, yabancı özel adların ve alıntı kelimelerin yazımı.

Anlatım

3

Noktalama İşaretleri

Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti

Anlatım

4

Noktalama İşaretleri

Ünlem, tırnak, ayraç, uzun çizgi, kısa çizgi, kesme işareti

Anlatım

5

Anlam Bilgisi

Temel anlam, yan anlam, terim anlam

Anlatım

6

Anlam Bilgisi

Eş anlam, zıt anlam, eş seslilik, mecaz ve deyim anlam ve atasözleri

Anlatım

7

Sözcük Türleri

İsim, sıfat, zarf, zamir

Anlatım

8

Sözcük Türleri

Edatlar,bağlaçlar, Fiilimsiler

Anlatım

9

Fiil ve Fiil Çekimi

Haber ve bilek kipleri, birleşik zamanda çekim

Anlatım

10


ARA SINAV

Anlatım

11

Cümle

Cümlenin öğeleri, fiil çatıları

Anlatım

12

Anlatım Bozuklukları

Gereksiz kelime kullanımı, kelimeleri yanlış anlamda kullanma, noktalama eksikliği, söz dizimi hatası, çelişen sözcüklerin kullanılması, özne-yüklem uyumsuzluğu, öğe unutulması, çatıda uyumsuzluk vd.

Anlatım

13

Yazılı Anlatım Türleri

Makale, fıkra, sohbet, eleştiri, deneme vd.

Anlatım

14

Yazılı Anlatım Türleri

Biyografi, otobiyografi, hikaye, roman vd.

Anlatım


                                                                                KAYNAKLAR

Ders Kitabı veya Notu

[1] YAZIM KILAVUZU; TDK Yayınları, Ankara, 2006.
[2] TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
[3] AĞCA, Dr. Hüseyin, Türk Dili, Ankara, 2001, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 270.
[4] KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep; GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001.
[5] ERGİN, Prof. Dr. Muharrem; TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yay., İstanbul, 1999.
[6] GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.
[7] ÖZKAN, Prof. Dr. Mustafa; YÜKSEK ÖĞRETİMDE TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001.
[8] YAVUZ, Prof. Dr. Kemal; YETİŞ, Prof. Dr. Kâzım; BİRİNCİ, Prof. Dr. Nejat; ÜNİVERSİTE TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON DERSLERİ, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2001.
[9] ERDOĞAN, Ergün,  TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Trabzon, 2004, Dilara Yayınevi, 238.
[10] UÇAR, İlhan; İLETİŞİM BEDEN DİLİ VE SUNUM TEKNİKLERİ, Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2007.)

[11] DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. İsmail,  TÜRK DİLİ, Rize, Akademi Yayınevi, 233.

[12] İNCE, Yılmaz ve diğerleri, TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Trabzon, 2003, Dilara Yayınevi ve Matbaacılık, 288.

[13] SARICA, Salih; GÜNDÜZ, Mustafa, GÜZEL KONUŞMA YAZMA, İstanbul, 1997, Fil Yayınevi, 443.

[14] ÖZKAN, Fahri; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Murathan Yayıncılık, Trabzon, 2009.

Bu kitapların yardımıyla hazırlanan ders notu

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Etkinlik Türleri

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

% 30

Kısa Sınav

-

Ödev, Proje

% 20

Yarıyıl Sonu Sınavı

% 50

Toplam

% 100

     


AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

İş Yükü (Saat)

Ders İçi

Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)

28


Ders Dışı

Ödev

3

Araştırma

3

Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları

15

Diğer Faaliyetler

3

Sınavlar

Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)

10

Yarıyıl Sonu Sınavı

15


Toplam İş Yükü

77

Toplam İş Yükü / 30 (s)

2.56

Dersin AKTS Kredisi

3


DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

 Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5


1

Öğrencilerin okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini, anladıklarını ve düşündüklerini söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir şekilde ifade etme yeteneklerini geliştirmek.2

Doğru anlatımın iletişimdeki önemini kavrayarak, dili kişisel ve toplumsal iletişim aracı olarak kullanabilmek.3

Yazacağı akademik tezlerde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Türk dilini tez yazım kuralları çerçevesinde kullanabilir.